Σκοπός

Αυτός  ο  εκδοτικός  οίκος   συστάθηκε  με  σκοπό να φέρει  στο  ελληνικό κοινό   βιβλία  τα   οποία  είναι  θεμελιώδη για  το  γίγνεσθαι  της  τέχνης. Εστιάζεται  κατά  κύριο   λόγο  στο  πως  γίνεται  η  τέχνη,  στις  μεθόδους, στις τεχνικές, στην σύνθεση, στη  διδασκαλία,  στο πως  δηλαδή  εμπνέεται, σκέφτεται, ενεργεί και δημιουργεί ο καλλιτέχνης.

Επιχειρεί να φέρει σ’ αυτόν τις γνώσεις εκείνες  που είναι απόλυτα  βασικές, πρωταρχικές   για  να  αρχίσει να  κάνει  τέχνη. Οι γνώσεις  αυτές   γίνεται προσπάθεια να είναι ενεργητικού και όχι εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα. Μέσα στον όρο τέχνη περιλαμβάνεται κατ’ αρχήν  η  ζωγραφική,  η  γλυπτική,  το θέατρο, η αρχιτεκτονική, ο φωτισμός και μελλοντικά και άλλες.