Ιάκωβος Ποταμιάνος – Αντίληψη, Μορφή και Φως

Ιάκωβος Ποταμιάνος – Αντίληψη, Μορφή και Φως

Αντίληψη, Μορφή και Φώς - Ιάκωβος Ποταμιάνος

Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να διερευνήσει το φως από την αντιληπτική σκοπιά. Προς τον σκοπό αυτό παρουσιάζει ορισμένες θεωρίες της οπτική αντίληψης και συζητά κάποιες από τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. Επικεντρώνεται στην Θεωρία Gestalt επεξηγώντας με σχετικά απλό τρόπο τις βασικές αρχές και νόμους της αντίληψης που αναπτύχθηκαν από την σχολή αυτή. Παρουσιάζει επίσης ορισμένες από τις θεμελιώδεις έννοιες της Οικολογικής Προσέγγισης στην Οπτική Αντίληψη του J. Gibson. Η γνώση αυτή λειτουργεί υποστηρικτικά για την βαθύτερη κατανόηση των ζητημάτων του φωτός που διερευνώνται στην συνέχεια. Εξετάζει μια σειρά ζητημάτων, όπως τα διαφορετικά είδη σκιάς και φωτός, δίνοντας έμφαση στην αντιληπτική τους σκοπιά και το είδος των αισθήσεων που δημιουργούν, καθώς και τον τρόπο που βοηθούν την μορφή να αναδυθεί στην αντίληψη.

ISBN: 978-960-99032-3-3 amazon-buy-button

Δείτε τα περιεχόμενα του βιβλίου