Βιβλία

Johannes Itten - Σύνθεση και Μορφή

Johannes Itten
Σύνθεση και Μορφή
Το βασικό μάθημα στο Bauhaus και αργότερα
μετάφραση: Ιάκωβος Ποταμιάνος, Γιώτα Βρυώνη

 

 

 Ιάκωβος Ποταμιάνος - Τέχνη και Φώς - [ζωγραφική, γλυπτική, θέατρο, αρχιτεκτονική]

Ιάκωβος Ποταμιάνος
Τέχνη και Φώς
[ζωγραφική, γλυπτική, θέατρο, αρχιτεκτονική]

 

 

Αντίληψη, Μορφή και Φώς - Ιάκωβος Ποταμιάνος

Ιάκωβος Ποταμιάνος
Αντίληψη, Μορφή και Φώς

 

 

Ιάκωβος Ποταμιάνος - Ιστορία Αρχιτεκτονικής του 20ου Αιώνα

Ιάκωβος Ποταμιάνος
Ιστορία Αρχιτεκτονικής του 20ου Αιώνα

 

 

Josef Albers - Η Αλληλεπίδραση των Χρωμάτων

Josef Albers
Η Αλληλεπίδραση των Χρωμάτων

 

 

Γιώτα Βρυώνη - Θανάσης Παρασκευόπουλος - Ιάκωβος Ποταμιάνος - Στη Χώρα του Χρόνου

Γιώτα Βρυώνη
Θανάσης Παρασκευόπουλος
Ιάκωβος Ποταμιάνος
Στη Χώρα του Χρόνου